NEKURZEME | EKSPEDĪCIJA | 25.-27.02

Nākošā informācija, daži atbildēti jautājumi par ekspedīciju “Nekurzeme” un ieskats pārgājiena organizācijā.

X